Kategorier
Nyheder

Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg 2.10.2014

IMG_0628Endelig konklusion
Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 2. oktober 2014 og vurdering af det efterfølgende modtagne materiale af 3. november 2014 fra behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsste-det nu opfylder målepunkterne.
Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.