PRISER

 • Priser for ydelser:

  Første samtale varer 1-2 timer, og giver en diagnostisk udredning, den koster 2.800,00 kr.

  Behandlingsforløb koster 1.400,00 for næstfølgende samtaler, og varer 45 minutter.

  Parterapi koster 1.800,00 kr per session, og varer 1½ time.

  Jeg giver rabat på 200,00 kr til arbejdsløse, studerende og kontanthjælpsmodtagere for opfølgende samtaler, men ikke for den første.

  Supervision koster 1.400,00 kr per time individuelt, og 1.500,00 for gruppe.

  Speciallægeerklæringer koster 12.000,00 kr, og heri er inkluderet moms.

  Udtalelser og attester samt recepter betales efter tidsforbrug, 20,00 kr per minut.

  Den offentlige Sygesikring deler befolkningen i to grupper:

  Gruppe I medlemmer, som har en familielæge, som formidler gratis ambulant lægebehandling, og så Gruppe II medlemmer, som selv skal betale, men så også selv kan vælge både praktiserende læger og speciallæger. Patienter i Gruppe II har ret til tilskud svarende til det som lægerne modtager for deres behandlinger af Gruppe I medlemmer. Det betyder at tilskuddet til første og anden samtale hos mig er på ca. 1.400,00 kr, og derefter er der et tilskud på ca. 950 kr per samtale.

  Og man har RET til dette tilskud.

  Hvis man er medlem i Sygeforsikring Danmark, i deres Gruppe 1 og Gruppe 2 har man ret til et mindre tilskud på ca. 80-90 kr per samtale.

  Laboratorieundersøgelser er til egenbetaling, det vil sige at patienten skal selv betale for de undersøgelser, som vi aftaler der skal udføres. Laboratorieundersøgelser foregår på Skejby Sygehus.