Parterapiuddannelse

Dansk Parterapeutisk Institut ved Lone Algot Jeppesen udbyder parterapi uddannelse. Det er efteruddannelse af psykoterapeuter og psykologer, så de også kan lave
parterapi.

Parterapi er et specielt felt at arbejde med. Det skal gribes an med sine egne metoder, som dels er de samme som ved individuelt terapi, men der er også en speciel dimension ved, at de 2 personer i parret er tilstede samtidig. Den dynamik som er i det møde – eller ikke-møde – er ganske speciel, og som terapeut har man brug for metoder til at gribe konstruktivt fat i det.

Der er også ofte meget voldsomme følelser overfor ens nære intime partner i alle følelsesafskygninger, som man som terapeut skal hjælpe med at håndtere. Ved parterapi uddannelse vil man dels arbejde med teori om par, følelser, mentalisering og om mødet eller dialogen mellem parterne.

Indhold i parterapi uddannelse

Uddannelsen indeholder elementer fra relationsfokuseret parterapi, fra Encounter Centered Couple Therapy, samt Emotionally focused Therapy. Og har endvidere baggrund i kognitiv terapi og mindfulness meditation.

Parterapi kan være relevant, når man i sit parforhold sidder fast i det liv, man har med hinanden. Der kan have været problemer med sygdom, stress, utroskab, udbrændthed eller manglende nærhed. Der er måske lidt en tendens til, at par tidligere i parforholdet søger parterapi, og det kan være en rigtig god idé, så man kan modarbejde fastlåste og stivnede måder at være sammen på.

Men det kan også være relevant med parterapi, når man er gået fra hinanden, hvis man f.eks. har fælles forældremyndighed, som skal varetages bedst muligt.
Teknikkerne i parterapi kan også finde anvendelse i et arbejde med forældre og børn, hvor de forhold også nogle gange kan være lidt besværlige.

Det er korte kurser på en eller to dage og derudover en et-årig uddannelse med 4 moduler.