Psykoterapi

Psykoterapi kan give dig mulighed for at forstå dig selv og andre bedre og finde ud af, hvad du kan gøre anderledes i dit liv for at få et bedre liv.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er behandling ved hjælp af samtale. Det handler om at man taler om de problemer og symptomer, man har. Derved finder man ud af mere om sig selv, forstår sig selv bedre, og forstår relationerne til andre bedre. Endvidere finder man ud af hvad man kan gøre for at få et bedre liv. Psykoterapi er en struktureret måde at tale om problemerne på.

Hvem har gavn af psykoterapi?

Alle har gavn af at tale om deres problemer. Og meget ofte vil et psykoterapeutisk forløb være en god ide. Det er det hvis man kan finde ud af at tale om sine problemer, og man har et ønske om at lave om på sig selv og det man gør. Det er også vigtigt at man har et overskud til at bruge tid på at tale om tingene og har tid til at forsøge at gøre noget ved dem.

Hvorfor er psykoterapi gavnligt?

Psykoterapi er gavnligt fordi vi mennesker er tænksomme væsener, som kan tale om os selv, og kan forstå os selv, og kan lave om på det vi gør og det vi tænker. Den samtale der fører til disse ændringer kan være en psykoterapeutisk samtale. Vi mennesker danner altid en mening om vores liv, en forståelse af hvad det er der sker, og hvad der er det bedste man kan gøre. Disse forestillinger, eller tanker, er den kognition som man arbejder med i kognitiv adfærdsterapi.

(Kognition = tanker)

Hvor længe er et psykoterapeutisk behandlingsforløb?

Det er meget forskelligt hvor længe et psykoterapeutisk behandlingsforløb varer. Nogle gange kan en enkelt samtale, hvor man for sat tingene sammen på en ny måde, og forstår sig selv bedre, gøre en rigtig stor forskel. Andre gange kan det tage længere tid at lave om på nogle grundlæggende mønstre. Som udgangspunkt tænker jeg et psykoterapeutisk behandlingsforløb er på 12 samtaler over 3 måneder, med en uges mellemrum mellem samtalerne.

Hvilken slags psykoterapi udfører Leif Vedel Sørensen?

Der er mange forskellige psykoterapeutiske metoder og teorier. Min psykoterapeutiske basis er kognitiv adfærdsterapi. I den psykoterapiform er grundforståelsen, at vi mennesker forstås godt ud fra at se på de fire felter: Tanker, adfærd, kropsreaktioner og følelser. Og af de fire vil en kognitiv adfærdsterapeut bruge meget tid på at finde ud af hvad personen tænker om sig selv, andre og fremtiden samt finde ud af hvad personen foretager sig. I en kognitiv adfærdsterapi vil jeg så også bruge meget tid på at finde ud af hvad personen kan gøre anderledes, og tænke anderledes for at få et bedre, og mere tilfredsstillende liv. De følelser man oplever er også vigtige, og kan tit skyldes ens tanker og handlinger.

Kroppen er altid med os, og nødvendig at inddrage i både forståelsen og behandling af mange problemer. Jeg arbejder også med kroppen ved at medinddrage medicinsk behandling samt lys-behandling og bio-feedback.

Interaktionen med andre mennesker er fundamentalt vigtig for os mennesker og er også nødvendig at have med i behandlingen.

Hvad kan psykoterapi gøre for mig?

Psykoterapi kan give dig mulighed for at forstå dig selv og andre bedre, og finde ud af hvad du kan gøre anderledes i dit liv for at få et bedre liv.

Hvordan foregår psykoterapi?

Psykoterapi er samtale. Som regel finder det sted i mit kontor, siddende i to polstrede stole. Men resultatet af psykoterapien er 100% afhængig af at den der går i et psykoterapeutisk behandlingsforløb arbejder med tingene imellem samtalerne. Det vil jeg kalde hjemmearbejde. På den måde er et psykoterapeutisk behandlingsforløb en vekselvirkning imellem samtale og hjemmearbejde. Hjemmearbejde er helt nødvendigt for at der kan komme noget ud af behandlingen. Hjemmearbejde kan være meget forskelligt. Det er en overskuelig, mulig opgave, som ofte indebærer handlinger og tanker. Det kan være noget med at finde ud af nogle ting, eventuelt registrerer problemer, og det kan være forsøg på at lave ændringer i ens handlinger. Det er hjemmearbejdet som laver de vigtigste ændringer. Samtalerne er nyttige og nødvendige for at finde ud af hvad det bedste hjemmearbejde er, og det er erfaring at der er bedst resultat af kognitiv adfærdsterapi når patienten og terapeuten kan planlægge et hjemmearbejde som patienten også udfører.

Kontakt

Kontakt Kognitiv Klinik for at høre nærmere om vores tilbud