Mindfulness

Jeg er uddannet mindfulness instruktør.

Hvad er mindfulness ?

Mindfulness kan oversættes til dansk: “Bevidst nærvær”.

Mindfulness er at være vågen, og fuldt opmærksom på alt det man kan være opmærksom på, lige nu, acceptere det, og ikke sidde fast i noget. Det er at have en levende vågen fokuseret opmærksomhed på nuet, og alt det der er i nuet. Opmærksomhed på sanseinformationer, på tanker, på erindringer, på følelser.

Ofte er vi mere opmærksomme på alt mulig andet end det der sker lige nu og her. Vi tænker måske på hvad der kommer til at ske i fremtiden, eller overvejer hvad der er sket i fortiden. Vi fortaber os i tanker og fantasier, måske i negative tanker og bekymringer. Vi vender opmærksomheden mod forskellige skærme og følger med i hvad der sker der, fremfor hvad der sker i virkeligheden lige nu og her.

Der er en gammel buddistisk visdom som siger at vi menneskers lidelser kommer fra at vi er opmærksomme på fortiden, eller fremtiden, eller forestillinger, istedet for at være opmærksomme nu og her på det der faktisk er, og acceptere det, istedet for at drømme om at det er anderledes.

Mindfulness er et ideal at forsøge at komme henimod. Træning for at komme derhen er mindfulness meditation.

Sådan anvender vi mindfulness

Jeg anvender ofte disse tanker i mine behandlinger. Ofte som en del af alle de overvejelser der er relevante for at forstå mennesker og menneskers liv og lidelse. Og ofte som en bevidst træning, træning i meditation.

Vejen hen til mindfulness har mange skridt, hvor et stort vigtigt skridt er fokuseret opmærksomhed. Det at kunne samle sin opmærksomhed om det man ønsker, at kunne koncentrere sig, er en nødvendig færdighed for at kunne være mindful. Samtidig kan en fokuseret opmærksomhed bruges til rigtig mange forskellige ting.

Kontakt Kognitiv Klinik for at høre nærmere