Meditation

Meditation er at træne opmærksomheden.

Ofte vil meditationen være en eller anden form for fokuseret opmærksomhed. Dermed en træning i koncentration og opmærksomhed.

Sådan arbejder vi med meditation

Når jeg arbejder med området vil jeg ofte arbejde hen imod mindfulness-idealet: Vågen, opmærksom på det der er nu og her, acceptere det, og ikke sidde fast i noget.

Meditation vil ofte være en rolig beskæftigelse.

Det kan være 20 minutter hvor du sidder med lukkede øjne, og fokuserer på dit åndedræt. Det lyder let, men kan være forbavsende svært. Effekten af den træning kan være at blive mere rolig, mere koncentreret, mere velafbalanceret.

Hvis man f.eks. har tilbøjelighed til at blive deprimeret igen og igen, kan mindfulness-meditation hjælpe til at det sker sjældnere og at komme ud af depressionen hurtigere.

Hvis man har angst kan meditationen hjælpe til ikke at sidde fast i sine tanker.

Hvis man har opmærksomhedsforstyrrelse kan meditationen hjælpe til at blive mere samlet og fokuseret.

Kontakt Kognitiv Klinik for at høre mere