Supervision af psykoterapi

Supervision er en drøftelse af psykoterapi eller håndtering af samværet med mennesker med psykisk sygdom.


Jeg er medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab og er her godkendt som kognitiv supervisor.Jeg er desuden godkendt som supervisor af Dansk Psykolog Forening.

Jeg tilbyder supervision af enkeltpersoner og gruppesupervision

Det kan foregå kan være individuelt eller i gruppe.

Individuelt kan det være en psykolog, som har en klient i et behandlingsforløb. Min supervision af psykologen kan så bestå i, at psykologen kommer her i min klinik, og vi sætter os sammen og taler om sagen i en time. Her vil psykologen så fortælle om sin klient, eventuelt vise en video, og så vil jeg drøfte sagen med psykologen. Gennemgå hvad der er sket i behandlingsforløbet. Sammen med psykologen overveje, hvad der kan være klientens problem, og hvad der kan gøres ved det. Drøfte med psykologen, hvordan samarbejdet er, og hvordan det kan bedres. Klienten bliver som regel nævnt anonymt. Hensigten med supervisionen er, at psykologen bliver mere klar over, hvad der foregår, hvordan det kan forstås, og hvad der kan gøres. Derved er supervision et forsøg på at gøre psykologens arbejde bedre og mere tilfredsstillende både for klienten og psykologen selv.

På gruppebasis kan det være en kreds af praktiserende læger, som i deres praksis arbejder med samtalebehandling. Lige i øjeblikket superviserer jeg 3 grupper med praktiserende læger, der laver kognitiv psykoterapi i hver deres praksis. Det foregår som regel over 3 timer, og de forskellige læger tager sager frem, som de arbejder med, og så drøfter vi de sager.

Supervision af bostøtteteam foregår også i grupper. Jeg superviserer i øjeblikket 5 forskellige grupper af bostøtter, som laver bostøtte i eget hjem. Her er fokus på, hvordan borgeren kan forstås, og hvad bostøtten kan gøre. Det er jo ofte ikke egentlig behandling, men mere støtte til livet og eventuelt til behandling.

Hvordan foregår supervision?

Når jeg giver supervision bruger jeg min psykoterapeutiske grundindstilling, som er kognitiv psykoterapi. Og jeg bruger også min viden og kunnen indenfor andre områder som mindfulness, meditation, hypnose, hypnoterapi og parterapi. Og selvfølgelig trækker jeg også på min viden om psykiatri.

Individuel supervision af behandling koster 1.300,00 kr per time.

Gruppesupervision af behandling koster 1.500,00 kr per time.

Kontakt Kognitiv Klinik for yderligere information