LinkedIn YouTube

Behandling af patientoplysninger

Sådan behandles patientoplysninger

Jeg gemmer håndskrevne noter fra alle samtalerne, og fører elektronisk journal i Xmedicus.

Alle oplysninger opbevares efter forskrifter. Du er velkommen til at få kopi af journalen, hvis du ønsker det.

Andre har kun adgang til disse oplysninger hvis du giver tilsagn til det, eller lovgivningen kræver indsigt.

Nogle gange vil jeg skrive til din egen læge og orientere om start på behandlingsforløb, og skrive et resume ved afslutning. Begge dele under forudsætning af din accept af dette.