Encounter Centeret Couple Therapy

Hvad er EcCT – Encounter centered Couples Therapy?

Det er terapi udfærdiget af Hedy Schleiffer, Washington, USA.

Den handler helt centralt om at muliggøre og bedre mødet mellem parterne. Dialogen er derfor i centrum, og muliggørelsen af at kunne tale med hinanden.
Se mere om metoden:  https://hedyschleifer.com/