LinkedIn YouTube

Praktiske oplysninger

Her skriver jeg om nogle af de forskellige forhold som indgår i god psykiatrisk praksis.

Jeg har mit kontor, hvor jeg arbejder fra, som regel. Ganske enkelte situationer tager jeg på hjemmebesøg. Men hovedparten af mit arbejde foregår i min praksis, i mit kontor.

Jeg bruger mange forskellige redskaber i mit arbejde. Det er lige fra en kop kaffe i venteværelset, til forskellige hjemmesider på computeren.

Medicin bestiller jeg på internethjemmesiden FMK-online, og laboratorieundersøgelser bestiller jeg på en anden hjemmeside. Min journal fører jeg i jornaliseringssystemet Xmedicus. Men jeg har også en fysisk journal med forskellige papirer, som er i aflåst arkivskab.