Videooptagelser af samtaler

Optagelse af samtaler på video kan være gavnligt på forskellig vis.

Optagelse af samtaler på video – hvad er formålet?

Det kan være svært at huske alt det der sker i en samtale på 45 minutter – 1½ time. Derfor er det godt at bruge huskekort, hvor nogle vigtige pointer skrives ned. Optagelse af samtaler kan også være en påmindelse, så man eventuelt kan se og høre samtalen bagefter. Jeg kan også som terapeut have god gavn af optagelser af samtaler, idet jeg ved at lytte til en samtale kan overveje igen, hvad der ville have været godt at gøre.

Det er også ofte meget gavnligt at få supervision på en samtale. Supervision er, at en anden terapeut vurderer og rådgiver om de samtaler, jeg har haft. Nogle gange vil jeg spørge om lov til at lave en optagelse af en samtale med henblik på, at jeg kan få supervision på mit arbejde. Jeg vil kun optage samtaler, hvis der er givet udtrykkeligt tilladelse til det.

Jeg anvender video til optagelse af samtaler. Det er altid godt, at kunne se den der taler, ud over at høre det, for rigtig meget kommunikation foregår som kropssprog. Videooptagelserne vil kun blive brugt til det specifikke formål, de er optaget til, om det så er til patienten selv, til min egen gennemsening eller til supervision. Og så vil de blive slettet. Optagelserne vil aldrig indgå i journalen.

Måske vil man være lidt genert ved en videooptagelse den første gang, men så vil man blive så grebet af indholdet i samtalen, at det glider i baggrunden af opmærksomheden. Og det handler jo også om at kunne følge med i, og huske hvad der bliver sagt, ikke om det ser godt ud. Teknisk er sådan en samtale måske heller ikke så imponerende, da det er med anvendelse af til forhåndenværende lys og et faststående kamera.

Du er velkommen til at kontakte Kognitiv Klinik for yderligere information