Speciallægeerklæring

En psykiatrisk speciallægeerklæring er et dokument, der handler om en persons liv med fokus på evt. psykiatriske symptomer og lidelser. Det foregår via samtale og spørgeskema  – bl.a. som led i forsikrings- eller arbejdsskadesager.

Hvad er en psykiatrisk speciallægeerklæring?

En psykiatrisk speciallægeerklæring giver en samlet vurdering og beskrivelse af en person. Jeg gennemgår personens historie og sociale situation, uddannelse, arbejde, familie. Jeg gennemgår, hvilke legemlige sygdomme, der er. Ser på, hvilke belastninger, der har været, og samler sammen, hvilke psykiske problemer, der er. Ud fra alle de oplysninger samt ud fra besvarelse af forskellige spørgeskemaer og diagnostiske interviews, stiller jeg psykiatriske diagnoser og vurderer livssituationen i forhold til f.eks. arbejdsmarkedet og giver eventuelt forslag til behandlingstiltag.

Det er forskelligt, hvad speciallægeerklæringen bliver brugt til. Nogle gange er det ønsket at få anbefaling af behandling, andre gange er det en afklaring af hændelsesforløb og årsagsforløb, der ønskes belyst. Nogle gange er det en vurdering af diagnose, prognose og funktionsniveau i forhold til arbejdsfunktion, der er brug for. Ofte ønskes en speciallægeerklæring af en psykiater for at tage stilling til erhvervsfunktion i forhold til fleksjob eller pension. Det er vigtigt, at det er klart hvilke spørgsmål som ønskes besvaret af speciallægeerklæringen, fordi overvejelser om de spørgsmål dermed kan være en del af speciallægeerklæringen.

Der kan også være behov for en psykiatrisk speciallægeerklæring som led en i forsikrings- eller arbejdsskadesag.

Hvad skal jeg bruge for at lave en psykiatrisk speciallægeerklæring?

Det er gavnligt at have de forskellige lægelige og psykologiske papirer, der er i sagen.

Før samtalen vil jeg udsende nogle spørgeskemaer som skal udfyldes forinden, og som letter at samle de forskellige oplysninger sammen. Men hvis det ikke er muligt at udfylde disse spørgeskemaer, så finder vi ud af det alligevel.

Der vil altid være en samtale med mig om alle forholdene. Min psykiatriske vurdering laver jeg hovedsageligt på baggrund af den samtale.

Ønsker du en psykiatrisk speciallægeerklæring?

En psykiatrisk speciallægeerklæring er et sammendrag af alle de oplysninger der foreligger, som jeg sender til dem, der har ønsket den, samt til den person, det drejer sig om hvis vedkommende ønsker det, og så gemmer jeg et eksemplar i mine papirer i 10 år.

Send en anmodning med angivelse af, hvad der ønskes vurdering af til Kognitiv Klinik:

Kontakt Kognitiv Klinik

Pris på psykiatrisk speciallægeerklæring

Prisen er afhængig af tidsforbruget, og der skal lægges moms oveni, det er inklusive moms..