Spørgeskemaer

Spørgeskemaer er redskaber til at indsamle information. Jeg vil ofte bruge dem i mit arbejde.

Det kan f.eks. være spørgeskema om depression som BDI (Beck Depression Inventory), som indeholder 21 spørgsmål i forholdt til depression. Ved at udfylde det, kan det give et indtryk af, hvilke symptomer, der er på depression. Ved at udfylde det regelmæssigt efter behandlingsforløb kan det give et indtryk af, om der er sket en ændring, en bedring eller ikke.

Spørgeskemaer kan hjælpe med til at belyse mange forskellige forhold. De har den fordel at det er brugeren, borgeren, medmennesker, klienten, kort sagt dig selv som udfylder det, og dermed er det din egen egen vurdering, og ikke min som udenforstående.

Men der kan være den vanskelighed, at spørgeskemaet måske ikke er til at forstå for dig der udfylder det, således at svarene ikke gives som spørgeskemadesigneren forventede, og dermed ikke kan tolkes som spørgeskemadesigneren ønsker.