Medicin (psykofarmaka)

Medicin kaldes også farmaka. Medicin som primært påvirker psyken kaldes psykofarmaka.

Psykofarmaka kan nogle gange være gavnlige for nogle mennesker med psykiske problemer

Og nogle gange er medicin ikke gavnligt. Hvordan skal man skelne mellem det ?

Det vigtigste er, at de gavnlige virkninger af medicinen er mere tungtvejende end de bivirkninger der kan være af medicinen, og det er realistisk at tænke at der altid er bivirkninger. Når man har taget psykofarmaka i lang tid vænner man sig til den måde man har det på, og det kan udemærket være med bivirkninger. Men de bivirkninger man vænner sig til er der jo alligevel.

Noget man kan gøre er at se på listen over mulige bivirkninger, og så krydse de symptomer af som man oplever. Det giver en ide. Men når man har taget et psykofarmaka i lang tid kan man blive lige som lidt blind for hvordan man egentlig har det, og det kan være rigtig svært at tage stilling til om man egentlig har fået hjælp af den medicin man har taget.

Hjernen tilpasser sig til en vis grad de påvirkninger den er udsat for, men kun til en vis grad. Hvis den ikke kan tilpasse sig kommer den ind i en dårlig funktion, en malfunktion, som kan se ret ligedan ud, uanset hvad påvirkningen har været. Man kan kalde den reaktion for: Langvarig hjerne hæmning. Det viser sig som:

  1. Nedsat koncentration og hukommelse.
  2. Ligegyldighed og manglende initiativ.
  3. Affladiget og primitivt følelsesregister.
  4. Manglende fornemmelse af at fungere dårligere.

Hvis man oplever disse 4 forhold efter et psykofarmakaforbrug KAN det være negativ effekt af psykofarmakaerne. Og hvis det er det, kan der være en god mulighed for at det går over

Som psykiater er jeg uddannet til at rådgive om brugen af psykofarmaka, og jeg er uddannet til at ordinere og udskrive recept på medicin. Som psykiater har jeg autorisation (tilladelse) til at gøre det, og det gør jeg når der er enighed mellem mig og dig om det.

De sidste par år har der været sager med psykiatere som udskriver alt for meget medicin, og alt for ukritisk. Det er meget uheldigt, og Sundhedsstyrelsen burde have grebet ind overfor det meget tidligere end det er sket. Jeg bruger i min praksis ikke særligt meget medicin. Hovedsageligt taler jeg med mine patienter. Det betyder også at jeg ikke har hyppige besøg af lægemiddelrepræsentanter, og at jeg ikke modtager nogle penge eller gaver fra medicinalvirksomheder.

Hvorfor kan psykofarmaka hjælpe på psykiske problemer?

Vi består af celler, og de celler er kemiske “fabrikker”, derfor er de påvirkelige af kemiske stoffer.

Nogle af de kemiske stoffer indtager vi i stor mængde, og dem vi har brug for til vores stofskifte det kalder vi ernæring, eller vores føde. Andre stoffer indtager vi fordi de er tilstede i vores miljø. Både i mad, drikke, luft og overflader vi kommer i berøring med. Det kan være stoffer som er neutrale for os, men det kan også være nogle der påvirker på på u-ønskelige måder. Det kan sågar være giftstoffer. Og så kan vi indtage stoffer som påvirker processer i kroppen på en måde vi ønsker og det kan være medicin.

På internettet kan man læse meget om medicin. Jeg vil anbefale at læse på hjemmesiden: Medicin.dk

Der står basisoplysningerne om det medicin som er indregistreret i Danmark.

Men der er også stoffer, som kan have indvirkning på psyken som ikke er omtalt på Medicin.dk

Naturpræparater og kosttilskud kan i mange tilfælde have en virkning, men det er blot slet ikke så veldokumenteret som ved indregistreret medicin, og derved er det mere uvist eller ukendt. Det kan f.eks. være perikumekstraktpræparater, som kan have en gavnlig virkning ved depression og angst, eller rosenrodekstrakt som kan bedre den mandlige sexuelle potens, og den kvindelige sex-lyst.

Kosten kan også have en påvirkning af vores psyke. Tænk blot på hvor uoplagt man kan være når man er sulten, eller modsat hvor uoplagt man kan være hvis man har spist for meget.

Nogle af os kan ikke fordøje mælkesukker, også kaldet laktose, og hvis man så alligevel spiser mælkesukker kan det får en til at blive dårligt tilpas på forskellig vis.

Tilsvarende hvis man ikke kan tåle gluten, så kan indtagelse af det medføre at man får det dårligt, og det kan være forskellige psykiske symptomer som træthed, ængstelse og tristhed.

Når jeg udskriver recept på medicin vil det altid være på hjemmesiden: FMK-online.dk

Det betyder at al min medicinordiation bliver registreret og kontrolleret.

Læs mere om psykofarmaka

Om ophør med psykofarmakaen