Kategorier
Nyheder

Om den nye psykiater-overenskomst

15.6.2015 træder en ny overenskomst i kraft, mellem regionerne og de privatpraktiserende psykiatere som har overenskomst, som har ydernummer.

Den indeholder en del ændringer, hvor jeg vil opridse nogle af dem her.

Alle behandlingsforløb skal være enten medicinsk behandling, psykoedukation eller psykoterapeutisk behandling. Man skal vælge hvilke af de tre forløbet er.

Alle psykiatere skal yde 10 % mere end før.

20 % af psykiaterens ydelser kan regionen bestemme over, altså hvilke patienter der skal tages ind.

Der er 2 forskellige kvalitetssikrings kontroller.

90 % af behandlingsforløbene skal afsluttes i løbet af max 20 gange indenfor 2 år.

Mine kommentarer:

Besynderligt at kræve at forløbene skal være en ud af tre. I min forståelse bør der i al psykiatrsk behandling være psykoterapi, samt psykoedukation, og nogle gange derudover medicinsk behandling. Men de 3 elementer skal bestemt ikke ekskludere hinanden.

Regionerne vil tydeligvis presse flere patienter igennem hos de praktiserende psykiatere, og i stigende grad direkte bestemme hvad psykiaterne skal lave.

Det er godt med kvalitetssikring, men de kontroller der lægges op til frygter jeg bliver meget bureaukratiske, og uden egentlig højnelse af kvaliteten.

Hvad med de psykiatriske patienter som ikke er helbredte indenfor 2 år ?