Kategorier
Nyheder

Ophør med psykofarmaka

Ofte er psykofarmaka en del af den virkelighed som du har. Nogle gange kan der være et håb om at noget medicin kan forbedre livet, og nogle gange kan håbet om forbedring i livet være at komme ud af medicinen. Altid er det individuelt og personligt.

Situationen at man har det skidt, og tager noget medicin, giver altid anledning til at overveje om problemerne kan tænkes at skyldes medicinen, og om der er mulighed for at komme ned i dosis eller at holde helt op. Andre gange er det bedst at øge medicineringen.

Der kommer mere og mere viden om at psykofarmaka nogle gange giver flere problemer end de løser, og det giver anledning til at ønske at ophøre med medicin.
Spørgsmålet er så hvordan den situation håndteres bedst muligt ?

Enhver brug af psykofarmaka ændrer hjernen, så ved ophør skal hjernen ændres tilbage igen. Det er den ændring som tager tid, og giver anledning til ophørssymptomer. Nogle tommelfingerregler ved medicin reduktion er: Lav ændring på et præparat ad gangen. Hvis du ændrer flere samtidig, så ved du ikke hvad du skal gøre hvis der kommer problemer. Lav små ændringer. Ofte er 10% reduktion et godt udgangspunkt. Hvis du holder pludseligt op kommer der ofte for stort ubehag og problemer. Giv tid, så kroppen vænner sig til den nye situation, så måske en ændring hver anden uge.

Lav et samarbejde med dine nærmeste samt den ordinerende læge. Nogle gange kan andre bedre se hvordan du har det end dig selv. Vær forberedt på at du i perioder med dosissænkninger vil være mere sårbar, og har ekstra brug for at være god ved dig selv, og finde støtte ved andet end medicinen.

Vurder hele tiden situationen, det er forskelligt for forskellige mennesker. Når der kommer symptomer ved en dosisreduktion er det spørgsmålet om du skal stå det igennem, eller gå tilbage på den gamle dosis, da det som regel vil få ophørssymptomet til at holde op.
Når der kommer ophørssymptomer, som er for voldsomme, har dosisreduktionen været for stor, så gå langsommere ned i dosis. Det kan også være at medicinen har gavnet, og reduktion og ophør af medicinen giver genkomst af symptomer.

Læs mere om psykofarmaka