Kategorier
Nyheder

TRE og Poly-vagal teorien

TRE

TRE er forkortelse for: Tension and Trauma Release Excercise.

Det er en kropsbehandlingsmetode, som er meget enkelt og virksom.

Den består af 7 enkle kropsøvelser. Ved at lave øvelserne giver man kroppen mulighed for at komme i balance.

Når man udøver de øvelser kan man give kroppen mulighed for at komme tilbage til en fleksibel balance hvor den hverken er overspændt, eller underspændt, og dermed er bedre istand til at fungere.

Øvelserne er ganske enkle, og kan udføres af de fleste mennesker. Nogle vil have brug for at modificere øvelserne, hvis der er kropslige problemer, som gør dem vanskelige at udføre. Men for de fleste mennesker er det lige til.

Når man udføre øvelserne vil man som regel opleve at der sker en udvikling fra gang til gang, kroppen vil ofte reagere mere og mere frit og harmonisk. På den måde er der et udviklingsforløb.

Men ved at udføre øvelserne i sin dagligdag når man har været udsat for belastninger, så vil de hjælpe med til at man ikke overbelastes og tager nye spændinger med i kroppen.

6 af øvelserne er stående, og den sidste er liggende.

De er udviklet til at være et selv-hjælps program i forhold til traumer. Det er således muligt at lave dem efter ganske lidt instruktion. Mange vil have gavn af at få lidt hjælp til hvordan de kan laves mest optimalt.

Øvelserne har baggrund i kropsterapi såsom Alexander Lowens bioenergetiske øvelser.

Når man er udsat for traumer eller overanstrengelser og stressende livsomstændigheder vil man ofte komme til at bruge kroppen på nogle måder som er overspændinger, eller underspændinger. Man bruger kroppen til det som psyken ikke kan klare. De reaktioner risikerer at blive siddende i kroppen, og give anledning til problemer.

En teknik som TRE kan hjælpe med til at kroppen finder sin egen balance uden disse reaktioner. Teknikken arbejder på at finde denne balance uden direkte at arbejde med indholdet i traumerne. Man er således ikke nødt til at ”vende tilbage til”, eller ”genopleve” traumerne for at finde balancen. Men nogle gange vil man alligevel i processen måske komme i tanke om hvad der er sket, men det er altså ikke nødvendigt for at det går godt.

Poly-vagal teorien.

Det hedder poly-vagal teorien fordi de beskriver at vagus-nerven består af to meget forskellige dele. Den sidst udviklede del som forsyner hoved-hals og bryst med nerver, og dermed er den del af nervesystemet som udfører vores sociale liv. Det er den øverste del, som også kaldes den ventrale vagus, eller mavevendte vagus, fordi den udspring er i en cellekerne i hjernestammen som vender imod maven.

Den tidligst udviklede del forsyner hovedsagelig mave og reproduktionsorganerne, men har også nervetråde til resten af kroppen. Det er den nedereste del af vagus, også kaldet ned dorsale eller ydvendte vagus, fordi den har udspring fra en cellekerne i hjernestammen, som er vendt imod ryggen.

Poly-vagal teorien giver en beskrivelse af hvordan vi som mennesker bruger vores krop i vores følelsesmæssige regulering.

Poly-vagal teorien siger at vi mennesker har overordnet 3 forskellige reaktionsmuligheder overfor belastninger: Flexibel reaktion, kamp og flugt, eller lukke-ned. Hvilken reaktionsmodus der bliver brugt afhænger fuldstændig af den ubevidste fare-detektion, som kroppen laver.

Fleksibel reaktion.

Fleksibelt kan du reagere hvis du er ovenpå, og har mulighed og overskud til at reagere på en afbalanceret måde. Så anvender du den sidst udviklede del af vagusnerven til at komme med en socialt effektivt og tilpasset reaktion. Det betyder at musklerne i din krop er hverken overspændte eller underspændte, men er i stand til fleksibelt at fungere godt. Når det sker er der ikke brug for at lave TRE.

Kamp og flugt reaktionen:

Denne reaktion kommer når de ikke kan håndtere belastninger du er udsat for på en afbalanceret fleksibel måde.

Kamp og vrede kan du reagere med hvis du er i en situation hvor du mener at du kan kæmpe dig ud af belastningen.

Flugt og angst kan du reagere med, hvis du vurdere at du har mulighed for at flygte fra belastningen. Ved kamp og flugt reaktionen er det sympatiske nervesystem er det mest aktive.

Både i kamp og flugt vil du være meget overspændt i musklerne svarende til at kroppen skal bevæge sig voldsomt.

Denne overspændthed kan blive ved med at være tilstede i muskler og sener, og dermed give en fastlåsthed.

Når denne overspændthed bliver ved med at være tilstede kan TRE hjælpe med at slippe spændingerne.

Lukke-ned-reaktionen.

Lukke-ned-reaktion sker hvis ingen af ovenstående reaktionsmuligheder kan lade sig gøre for dig, og du stadig er udsat for belastningen, når du er udsat for en belastning som er så voldsom at du ikke kan klare det afbalanceret, og heller ikke kan kæmpe dig ud af det, eller flygte fra det.

Så reagerer vores krop med nedlukning ved hjælp af den ældst udviklede del af vagus-systemet. Den sender også nervetråde til den øverste del af kroppen, som er formidler udviklingsmæssigt tidlige, primitive, reaktionsmåder. Når de bliver aktiverede bevirker de en nedlukning af kroppen, og hjernen. Nedlukning af kroppen kan opleves som slaphed i muskler, og nedlukning af hjernen. Det kan opleves som forvirring, ukoncentration, fornemmelse af uvirkelighed eller ikke at være tilstede, eller træthed. Følelsesmæssigt mest manglende følelse, så det kan være fornemmelse af at være død. Sanseoplevelser kan ændres så man slet ikke oplever smerte selv af noget som normalt giver voldsom smerte.

Denne nedlukningsreaktion kan være en god beskyttelse mens en belastning står på, men det bliver et problem når den bliver ved med at være der, eller gentager sig i bestemte situationer der minder om belastningssituationen.

Når man har det på den måde kan TRE være en hjælp til at komme ud af nedlukningen.

Læs eventuelt mere her:

David Bercelis: “Ryst dig fri. Brug TRE-metoden til at forløse stress, spændinger og traumer.” Borgens Forlag under Gyldendal

https://www.gyldendal.dk/produkter/david-berceli/ryst-dig-fri-52417/hæftet-9788702296891

Bogen er oversat af psykolog Michael Morin Nissen.