Kategorier
Nyheder

Sex – polyvagalt !

Sex.

Sex er en centralt aktivitet for os mennesker. Sex kan være dejligt, og sex kan være forfærdeligt. Det samme fænomen kan opleves meget forskelligt.

Det der skal til af kropslig aktivitet ved sex er for en stor del i hovedet, i vores tanker, forestillinger, og oplevelser, og så indebærer det en aktivitet af kroppen nedenfor hovedet. De nedre kropslige reaktioner er for en stor del reguleret af det autonome nervesystem, og den måde det fungerer på bestemmer også hvordan sex opleves.

Når den sexuelle aktivitet er ønsket, og villet af en selv, har man både hoved, hjerte og krop med i oplevelsen, og så hænger det hele sammen, og det er en dejlig oplevelse. Det kan være stille og fredeligt, eller voldsomt og dejligt, helt afhængig af hvad man selv ønsker, og så er det godt.

Men når den sexuelle aktivitet er påtvunget og uønsket så sker noget helt andet. Så opleves det ubehageligt, og den der er udsat for det oplever et overgreb. Det kan have alle mulige grader, og hvordan det opleves er helt centralt for hvad det gør ved ”offeret”. Overgrebspersonens handlinger betyder noget, og den det går ud over’s reaktioner betyder noget. Jo grovere overgrebet er, jo værre, og jo mere uønsket og samtidig tvunget passivt det bliver modtaget, jo værre.

Poly-vagal teorien.

Poly-vagal teorien siger at vi mennesker har overordnet 3 forskellige reaktionsmuligheder overfor belastninger: Flexibel reaktion, kamp og flugt, eller lukke-ned. Hvilken reaktionsmodus der bliver brugt afhænger fuldstændig af den ubevidste fare-detektion, som kroppen laver.

Fleksibel reaktion.

Fleksibelt kan du reagere hvis du er ovenpå, og har mulighed og overskud til at reagere på en afbalanceret måde. Det kan være du f.eks. er udsat for en sexistisk bemærkning på arbejde. Så kan du måske reagere med at svare igen, og i stedet gøre den der kommer med bemærkningen til grin. Så anvender du den yngre øverste vagus til at komme med en socialt effektivt og tilpasset reaktion.

Kamp og flugt reaktionen:

Kamp kan du reagere med hvis du er i en position hvor du mener at du kan kæmpe dig ud af belastningen. Du kan f.eks. være udsat for en upassende berøring af kroppen, og så reagere med at give personen en lussing eller skubbe personen væk. Det kan også være du vurdere at du ikke kan kæmpe der ud af det, og så i fremtiden undgår den person der gør sådan noget, og derved bliver indskrænket i dine bevægelsesmuligheder. Ved kamp og flugt reaktionen er det sympatiske nervesystem er det dominerende.

Lukke-ned-reaktionen.

Lukke-ned-reaktion sker hvis ingen af ovenstående reaktionsmuligheder kan lade sig gøre for dig, og du stadig er udsat for belastningen. Når du er udsat for en belastning som er så voldsom at du ikke kan klare det afbalanceret, og heller ikke kan kæmpe dig ud af det, eller flygte fra det. Det sker voldsomt i f.eks. en voldtægtssituation. Du kan i den situation at være tvunget til en sexuel aktivitet som du ikke ønsker, og heller ikke nyder, og ikke kan undgå. Så reagerer vores krop med nedlukning ved hjælp af den ældste, nederste del af vagus-systemet. Det er det nervekompleks som til dagligt styrer mave og tarm, og reproduktionsorganerne. Men det indeholder også nervetråde til den øverste del af kroppen. Disse nervetråde formidler udviklingsmæssigt tidlige, primitive, reaktionsmåder. Når de bliver aktiverede bevirker de en nedlukning af kroppen, og hjernen. Nedlukning af kroppen kan opleves som slaphed, og nedlukning af hjernen kan opleves som forvirring, ukoncentration, fornemmelse af uvirkelighed eller ikke at være tilstede, følelsesmæssigt måske mest manglende følelse, så det kan være fornemmelse af at være død.

Denne nedluknogsreaktion kan være en god beskyttelse mens overgrebet står på, men det bliver et problem når den bliver ved med at være der, eller gentager sig i bestemte situationer der minder om overgrebssituationen. Det kan f.eks. være vanskeligheder med at have ønsket sex senere hen.

Hvorfor er sexuelle overgreb ”værre” end andre fysiske overgreb ?

Den nederste, ældste del af Vagus bliver aktiveret i sexuelle aktiviteter, og når de er påtvungne kommer man nemt til at sidde fast i en nedlukningsreaktionen, som så gentager sig ved senere sexuel aktivitet.