Kategorier
Nyheder

Psykisk robusthed

Psykisk robusthed – psykoedukation

Efteråret 2015 startede jeg undervisningsforløb for patienter og andre interesserede i psykisk robusthed. Psykisk robusthed er det modsatte af stress. Hvis vi magter de udfordringer vi har kan det være vi bøjer som et siv i vinden, men vi rejser os op igen. Det er psykisk robusthed. Deltagerne har lært at meditere med fokus på åndedrættet, og har fortalt om deres egne erfaringer med at udvikle psykisk robusthed og mental balance.

Jeg har undervist om nervesystemet i tre store “klumper”: Om det autonome nervesystem, som styrer vores kropsreaktioner, og som er delt i det sympatiske nervesystem som formidler kamp-og-flugt reaktionen, og om det parasympatiske nervesystems 2 dele som giver ro, dels den ønskede gode ro som når vi er i balance, og den mere voldsomme “liggen død”-ro som vi kommer ind i når vi ikke på andre måder kan håndtere vores udfordringer.

Jeg har fortalt om “Følelseshjernen” eller det limbiske system, som får os til at fungere til daglig, styrer vores opmærksomhed og genererer vores følelser. Det limbiske system er oprindelsen til vores automatiske vanemæssige reaktioner, og vores følelsesliv. Det er her vores mavefornemmelser har deres rod.

Jeg har fortalt om hjernebarken, og specielt pandelappen, som er den helt specielle kropsdel, som dyr ikke har udviklet , men som vi mennesker har, og giver os mulighed for planlægning, fantasi og problemløsning.

Kursusforløbene foregår i Livsfabrikken, Rosensgade 38 D, 8000 Aarhus C, med Leif Vedel Sørensen som underviser. Man skal melde sig til på forhånd, og det forløber over 3 gange. Det koster 400,00 kr per gang at deltage, altså 1.200,0 kr i alt, som betales bagefter forløbet. Ved tilmelding skal oplyses navn og cpr.nr. Tilmelding kan ske per telefon til: 86138619 (hverdage kl. 8.30-9.00), eller per mail til: Lvs@kognitivklinik.dk.

Der er lige afsluttet et kursusforløb, og de vil jævnligt blive gentaget.