Kategorier
Nyheder

Langvarig hjernehæmning som psykofarmaka bivirkning

Psykofarmaka er medicin som tages fordi det har virkning på psyken.

Meningen med at tage medicin i det hele taget er at de gavnlige virkninger skal være af større betydning end de bivirkninger der er for den person der tager medicinen. Det er en simpel og god hensigt. Men det kan ofte ikke være så enkelt at finde ud af i virkeligheden hvad der er bedst at gøre.

Det kan være svært at vide om den medicin man tager har en gavnlig virkning, og det kan være svært at vurdere bivirkninger, og hvis man holder op med medicinen kan ophørssymptomer, eller abstinenser give indtryk af at man har gavn af medicinen.

Hjernen er også et organ som regulerer sig selv, så der over tid er forskellig virkning af den samme medicin. Hjernen kompenserer for den påvirkning medicinen giver. Og når man så ophører med medicinen skal hjernen finde tilbage til den tidligere tilstand igen, og det kan godt tage noget tid.

Hver medicinart har sine specielle virkninger og bivirkninger, men når en hjerne bliver påvirket negativt er der alligevel en vis ensartethed i dens funktionsnedsættelse.

Der er 4 symptomer som kan komme:

1 Nedsat spontanitet.

2 Nedsat skarphed og koncentration.

3 Nedsat følelsesliv, og mere negative følelser.

4 Manglende evne til at se sig selv i forhold til tidligere.

 

Til foråret vil jeg lave et psykoedukationsforløb over 3 gange med dette tema. Det bliver de tre onsdage:  24.2.2016 +  3.3.2016 +   9.3.2016.

Alle fra kl. 16.00-17.30.