Kategorier
Nyheder

Funktionelle lidelser er en nedlukningsreaktion !

Er funktionel lidelse resultat af nedlukningsreaktion ?

Jeg foreslår at funktionelle lidelsers symptomer kan forståes udfra det autonome nervesystem.

Funktionelle lidelser er en betegnelse for mange forskellige sygdomme, som både er voldsomt belastende i deres funktionsnedsættelse, samt er uden kendt årsag. Det er tilstande som ofte er meget svære at forstå og behandle.

Jeg vil foreslå at man prøver at forstå dem og behandle dem som resultat af en nedlukningsreaktion.

Nedlukningsreaktionen er den tilstand der opstår når kroppen så at sige opgiver at håndtere de belastninger den er udsat for. Det er den dorsale vagus, eller den rygvendte vagus, den tidligst udviklede del af det autonome nervesystem, som sætter ind. Det er et meget primitivt og indgribende nervesystem. Til daglig styrer den dorsale vagus maveområdet, samt reproduktionsorganerne. Men når vi mennesker er udsat for belastninger vi ikke kan håndtere, heller ikke med frygt eller vrede, så kan den dorsale vagus skifte funktion fra at sørge for mave og reproduktionsorganer og i stedet nedsætte funktionen af mave og reproduktionsorganer, samt den øvrige krop. Det kan ske på mange forskellige måder, lige fra nedsat bevidsthed og koncentration, ændret bevidsthed, ændret eller nedsat erindring, depression, nedsat energi og træthed, nedsat sansning, eller nedsat eller ophørt funktion af muskler, altså lammelser. Der kan være en blanding af symptomer fra nedlukning og fra angst/vrede. Symptomerne kan være kortvarige eller langvarige. Nogle gange vanskelige at få til at gå over. Men helt generelt er det gavnligt at få gang i den ventrale vagus’s funktion, hvilket er den del af kroppen som er fra mellemgulvet og opefter, inkluderende hals, ansigt, øjne, ører, hjerte, lunger, social interaktion og storhjernen.

Symptomerne er dels nerve-mæssige, samt hormonelle, energimæssige og immunologiske.

Jeg foreslår at funtionelle lidelsers symptomer kan forståes udfra det autonome nervesystem.

Foreløbigt forsøg på at rubricere forskellige symptomer på funktionelle lidelser efter hvilken del af det autonome nervesystem som er aktiveret. Det er teoretiske forslag ud fra min forståelse. Der er kryds udfra den del af det autonome nervesystem jeg tænker er aktiveret i problemet.
Symptom- områdeSymptomVentrale vagusSympaticusDorsale vagus i nedluknings-reaktion

Almene symptomerTræthed

x
Koncentrations-besvær

x
Hovedpine
xx
Hukommelses-svigt

x
Svimmelhed

x
Symptomer fra mave og tarmHyppige løse afføringer

x
Mavesmerter

x
Oppustethed

x
Spændings- eller tyngdefornemmelse i maven

x
Diarré

x
Sure opstør

x
Kvalme

x
Brændende fornemmelser i brystet eller det øverste af maven

x
Symptomer fra hjerte og lungerHjertebanken
x
Trykken i brystet
xx
Forpustet uden anstrengelse
xx
Varm- eller koldsved
x
Mundtørhed
xx
Symptomer fra nerver og musklerSmerter i armene eller benene
xx

Muskelsmerter eller ømhed
xx

Ledsmerter
xx

Følelses af lammelse eller lokaliseret kraftnedsættelse

x

Rygsmerter
xx

Smerter som flytter sig far sted til sted
xx

Ubehagelig dødheds-fornemmelse eller føleforstyrrelser

x

Besvimelse

x