Kategorier
Nyheder

Ophør med psykofarmaka

Ofte er psykofarmaka en del af den virkelighed som du har. Nogle gange kan der være et håb om at noget medicin kan forbedre livet, og nogle gange kan håbet om forbedring i livet være at komme ud af medicinen. Altid er det individuelt og personligt.

Situationen at man har det skidt, og tager noget medicin, giver altid anledning til at overveje om problemerne kan tænkes at skyldes medicinen, og om der er mulighed for at komme ned i dosis eller at holde helt op. Andre gange er det bedst at øge medicineringen.

Der kommer mere og mere viden om at psykofarmaka nogle gange giver flere problemer end de løser, og det giver anledning til at ønske at ophøre med medicin.
Spørgsmålet er så hvordan den situation håndteres bedst muligt ?

Enhver brug af psykofarmaka ændrer hjernen, så ved ophør skal hjernen ændres tilbage igen. Det er den ændring som tager tid, og giver anledning til ophørssymptomer. Nogle tommelfingerregler ved medicin reduktion er: Lav ændring på et præparat ad gangen. Hvis du ændrer flere samtidig, så ved du ikke hvad du skal gøre hvis der kommer problemer. Lav små ændringer. Ofte er 10% reduktion et godt udgangspunkt. Hvis du holder pludseligt op kommer der ofte for stort ubehag og problemer. Giv tid, så kroppen vænner sig til den nye situation, så måske en ændring hver anden uge.

Lav et samarbejde med dine nærmeste samt den ordinerende læge. Nogle gange kan andre bedre se hvordan du har det end dig selv. Vær forberedt på at du i perioder med dosissænkninger vil være mere sårbar, og har ekstra brug for at være god ved dig selv, og finde støtte ved andet end medicinen.

Vurder hele tiden situationen, det er forskelligt for forskellige mennesker. Når der kommer symptomer ved en dosisreduktion er det spørgsmålet om du skal stå det igennem, eller gå tilbage på den gamle dosis, da det som regel vil få ophørssymptomet til at holde op.
Når der kommer ophørssymptomer, som er for voldsomme, har dosisreduktionen været for stor, så gå langsommere ned i dosis. Det kan også være at medicinen har gavnet, og reduktion og ophør af medicinen giver genkomst af symptomer.

Læs mere om psykofarmaka

Kategorier
Nyheder

Psykisk robusthed

Psykisk robusthed – psykoedukation

Efteråret 2015 startede jeg undervisningsforløb for patienter og andre interesserede i psykisk robusthed. Psykisk robusthed er det modsatte af stress. Hvis vi magter de udfordringer vi har kan det være vi bøjer som et siv i vinden, men vi rejser os op igen. Det er psykisk robusthed. Deltagerne har lært at meditere med fokus på åndedrættet, og har fortalt om deres egne erfaringer med at udvikle psykisk robusthed og mental balance.

Jeg har undervist om nervesystemet i tre store “klumper”: Om det autonome nervesystem, som styrer vores kropsreaktioner, og som er delt i det sympatiske nervesystem som formidler kamp-og-flugt reaktionen, og om det parasympatiske nervesystems 2 dele som giver ro, dels den ønskede gode ro som når vi er i balance, og den mere voldsomme “liggen død”-ro som vi kommer ind i når vi ikke på andre måder kan håndtere vores udfordringer.

Jeg har fortalt om “Følelseshjernen” eller det limbiske system, som får os til at fungere til daglig, styrer vores opmærksomhed og genererer vores følelser. Det limbiske system er oprindelsen til vores automatiske vanemæssige reaktioner, og vores følelsesliv. Det er her vores mavefornemmelser har deres rod.

Jeg har fortalt om hjernebarken, og specielt pandelappen, som er den helt specielle kropsdel, som dyr ikke har udviklet , men som vi mennesker har, og giver os mulighed for planlægning, fantasi og problemløsning.

Kursusforløbene foregår i Livsfabrikken, Rosensgade 38 D, 8000 Aarhus C, med Leif Vedel Sørensen som underviser. Man skal melde sig til på forhånd, og det forløber over 3 gange. Det koster 400,00 kr per gang at deltage, altså 1.200,0 kr i alt, som betales bagefter forløbet. Ved tilmelding skal oplyses navn og cpr.nr. Tilmelding kan ske per telefon til: 86138619 (hverdage kl. 8.30-9.00), eller per mail til: Lvs@kognitivklinik.dk.

Der er lige afsluttet et kursusforløb, og de vil jævnligt blive gentaget.

Kategorier
Nyheder

Langvarig hjernehæmning som psykofarmaka bivirkning

Psykofarmaka er medicin som tages fordi det har virkning på psyken.

Meningen med at tage medicin i det hele taget er at de gavnlige virkninger skal være af større betydning end de bivirkninger der er for den person der tager medicinen. Det er en simpel og god hensigt. Men det kan ofte ikke være så enkelt at finde ud af i virkeligheden hvad der er bedst at gøre.

Det kan være svært at vide om den medicin man tager har en gavnlig virkning, og det kan være svært at vurdere bivirkninger, og hvis man holder op med medicinen kan ophørssymptomer, eller abstinenser give indtryk af at man har gavn af medicinen.

Hjernen er også et organ som regulerer sig selv, så der over tid er forskellig virkning af den samme medicin. Hjernen kompenserer for den påvirkning medicinen giver. Og når man så ophører med medicinen skal hjernen finde tilbage til den tidligere tilstand igen, og det kan godt tage noget tid.

Hver medicinart har sine specielle virkninger og bivirkninger, men når en hjerne bliver påvirket negativt er der alligevel en vis ensartethed i dens funktionsnedsættelse.

Der er 4 symptomer som kan komme:

1 Nedsat spontanitet.

2 Nedsat skarphed og koncentration.

3 Nedsat følelsesliv, og mere negative følelser.

4 Manglende evne til at se sig selv i forhold til tidligere.

 

Til foråret vil jeg lave et psykoedukationsforløb over 3 gange med dette tema. Det bliver de tre onsdage:  24.2.2016 +  3.3.2016 +   9.3.2016.

Alle fra kl. 16.00-17.30.

Kategorier
Nyheder

Prisstigning 1.2.2016

Prisen for samtaler stiger per 1.2.2016 i Kognitiv Klinik.

Stigende udgifter gør det nødvendigt.

Den almindelige samtaletakst bliver 1.300,00 kr. Der vil stadig være mulighed for rabat til visse grupper.

Kategorier
Nyheder

Om den nye psykiater-overenskomst

15.6.2015 træder en ny overenskomst i kraft, mellem regionerne og de privatpraktiserende psykiatere som har overenskomst, som har ydernummer.

Den indeholder en del ændringer, hvor jeg vil opridse nogle af dem her.

Alle behandlingsforløb skal være enten medicinsk behandling, psykoedukation eller psykoterapeutisk behandling. Man skal vælge hvilke af de tre forløbet er.

Alle psykiatere skal yde 10 % mere end før.

20 % af psykiaterens ydelser kan regionen bestemme over, altså hvilke patienter der skal tages ind.

Der er 2 forskellige kvalitetssikrings kontroller.

90 % af behandlingsforløbene skal afsluttes i løbet af max 20 gange indenfor 2 år.

Mine kommentarer:

Besynderligt at kræve at forløbene skal være en ud af tre. I min forståelse bør der i al psykiatrsk behandling være psykoterapi, samt psykoedukation, og nogle gange derudover medicinsk behandling. Men de 3 elementer skal bestemt ikke ekskludere hinanden.

Regionerne vil tydeligvis presse flere patienter igennem hos de praktiserende psykiatere, og i stigende grad direkte bestemme hvad psykiaterne skal lave.

Det er godt med kvalitetssikring, men de kontroller der lægges op til frygter jeg bliver meget bureaukratiske, og uden egentlig højnelse af kvaliteten.

Hvad med de psykiatriske patienter som ikke er helbredte indenfor 2 år ?

Kategorier
Nyheder

Nye refusionssatser per 15.6.2015

15.6.2015 træder en ny overenskomst i kraft imellem privatpraktiserende psykiatere og regionerne. Jeg er privatpraktiserende psykiater, men jeg er ikke med i den overenskomst. Den har alligevel stor betydning for mine patienter, for der er store stigninger i honoreringen af psykiatere i den overenskomst. Og det betyder at den refusion som Gruppe II patienter kan få når de er i behandling hos mig den stiger betragteligt ! Man får simpelthen flere penge udbetalt i refusion efter 15.6.2015.

De nye honoreringssatser er:

Udredningsforløb – grundforløb 1. samtale                1.400,13 kr

Udredningsforløb – grundforløb 2. samtale                1.400,13 kr

Medicinsk behandling:                                                        721,58 kr

Psykoterapeutisk behandling:                                          908,63 kr

Der er mange flere satser nævnt i overenskomsten, men det er de vigtigste for de behandlinger jeg laver.

 

Kategorier
Nyheder

Terapihund

I efteråret 2014 fik vi Johnny. Han er en tibetansk spaniel fra sommer 2013. Han er meget fredelig og elsker at blive klappet og nusset. Han er med ved de fleste af mine samtaler. Men hvis nogle har noget imod han er med, så er han selvfølgelig ikke med.

Kategorier
Nyheder

Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg 2.10.2014

IMG_0628Endelig konklusion
Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 2. oktober 2014 og vurdering af det efterfølgende modtagne materiale af 3. november 2014 fra behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsste-det nu opfylder målepunkterne.
Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.