Kategorier
Nyheder

Søvnfremmede hypnose

Kategorier
Nyheder

Indre ro lydhypnose

Kategorier
Nyheder

Indre ro hypnose

Kategorier
Nyheder

Sex – polyvagalt !

Sex.

Sex er en centralt aktivitet for os mennesker. Sex kan være dejligt, og sex kan være forfærdeligt. Det samme fænomen kan opleves meget forskelligt.

Det der skal til af kropslig aktivitet ved sex er for en stor del i hovedet, i vores tanker, forestillinger, og oplevelser, og så indebærer det en aktivitet af kroppen nedenfor hovedet. De nedre kropslige reaktioner er for en stor del reguleret af det autonome nervesystem, og den måde det fungerer på bestemmer også hvordan sex opleves.

Når den sexuelle aktivitet er ønsket, og villet af en selv, har man både hoved, hjerte og krop med i oplevelsen, og så hænger det hele sammen, og det er en dejlig oplevelse. Det kan være stille og fredeligt, eller voldsomt og dejligt, helt afhængig af hvad man selv ønsker, og så er det godt.

Men når den sexuelle aktivitet er påtvunget og uønsket så sker noget helt andet. Så opleves det ubehageligt, og den der er udsat for det oplever et overgreb. Det kan have alle mulige grader, og hvordan det opleves er helt centralt for hvad det gør ved ”offeret”. Overgrebspersonens handlinger betyder noget, og den det går ud over’s reaktioner betyder noget. Jo grovere overgrebet er, jo værre, og jo mere uønsket og samtidig tvunget passivt det bliver modtaget, jo værre.

Poly-vagal teorien.

Poly-vagal teorien siger at vi mennesker har overordnet 3 forskellige reaktionsmuligheder overfor belastninger: Flexibel reaktion, kamp og flugt, eller lukke-ned. Hvilken reaktionsmodus der bliver brugt afhænger fuldstændig af den ubevidste fare-detektion, som kroppen laver.

Fleksibel reaktion.

Fleksibelt kan du reagere hvis du er ovenpå, og har mulighed og overskud til at reagere på en afbalanceret måde. Det kan være du f.eks. er udsat for en sexistisk bemærkning på arbejde. Så kan du måske reagere med at svare igen, og i stedet gøre den der kommer med bemærkningen til grin. Så anvender du den yngre øverste vagus til at komme med en socialt effektivt og tilpasset reaktion.

Kamp og flugt reaktionen:

Kamp kan du reagere med hvis du er i en position hvor du mener at du kan kæmpe dig ud af belastningen. Du kan f.eks. være udsat for en upassende berøring af kroppen, og så reagere med at give personen en lussing eller skubbe personen væk. Det kan også være du vurdere at du ikke kan kæmpe der ud af det, og så i fremtiden undgår den person der gør sådan noget, og derved bliver indskrænket i dine bevægelsesmuligheder. Ved kamp og flugt reaktionen er det sympatiske nervesystem er det dominerende.

Lukke-ned-reaktionen.

Lukke-ned-reaktion sker hvis ingen af ovenstående reaktionsmuligheder kan lade sig gøre for dig, og du stadig er udsat for belastningen. Når du er udsat for en belastning som er så voldsom at du ikke kan klare det afbalanceret, og heller ikke kan kæmpe dig ud af det, eller flygte fra det. Det sker voldsomt i f.eks. en voldtægtssituation. Du kan i den situation at være tvunget til en sexuel aktivitet som du ikke ønsker, og heller ikke nyder, og ikke kan undgå. Så reagerer vores krop med nedlukning ved hjælp af den ældste, nederste del af vagus-systemet. Det er det nervekompleks som til dagligt styrer mave og tarm, og reproduktionsorganerne. Men det indeholder også nervetråde til den øverste del af kroppen. Disse nervetråde formidler udviklingsmæssigt tidlige, primitive, reaktionsmåder. Når de bliver aktiverede bevirker de en nedlukning af kroppen, og hjernen. Nedlukning af kroppen kan opleves som slaphed, og nedlukning af hjernen kan opleves som forvirring, ukoncentration, fornemmelse af uvirkelighed eller ikke at være tilstede, følelsesmæssigt måske mest manglende følelse, så det kan være fornemmelse af at være død.

Denne nedluknogsreaktion kan være en god beskyttelse mens overgrebet står på, men det bliver et problem når den bliver ved med at være der, eller gentager sig i bestemte situationer der minder om overgrebssituationen. Det kan f.eks. være vanskeligheder med at have ønsket sex senere hen.

Hvorfor er sexuelle overgreb ”værre” end andre fysiske overgreb ?

Den nederste, ældste del af Vagus bliver aktiveret i sexuelle aktiviteter, og når de er påtvungne kommer man nemt til at sidde fast i en nedlukningsreaktionen, som så gentager sig ved senere sexuel aktivitet.

Kategorier
Nyheder

Om Kognitiv Klinik

Leif Vedel Sørensen er speciallæge i psykiatri og specialist i psykoterapi

I Kognitiv Klinik giver jeg individuel voksenspsykiatrisk behandling, samt parterapi. Jeg giver supervision af psykiatrisk og psykologisk behandlingspersonale. Jeg laver psykiatriske vurderinger i form af psykiatriske speciallægeerklæringer – og endelig er jeg psykiatrisk konsulent ved Randers Rusmiddelcenter.

Min klinik har hjemme i Livsfabrikken– et dejligt baggårdshus i latinerkvarteret i Aarhus, Rosensgade 38 D.

Min psykoterapeutiske hoveduddannelse er kognitiv adfærdsterapi, og er derudover også uddannet i  mindfulness, og i hypnoterapiog i parterapi.

Når jeg giver psykiatrisk behandling er hovedfokus på et psykoterapeutiske behandlingsforløb, men jeg anvender også medicin, når der er grund til det. Den psykoterapeutiske samtale vurderer jeg højt.

Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen har eksisteret siden 1.3.2000. Jeg er eneste psykiater. Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen, så med mindre du kan få tilskud er behandling til egenbetaling. Der er forskellge muligheder for tilskud, og jeg giver rabat til visse grupper. Se nærmere andet sted på hjemmesiden.

Kategorier
Nyheder

TRE – en kropsbehandling

TRE står for Trauma and Tension Release Excercise. Det er en kropsbehandlingsmetode, som er meget enkelt og virksom.

Den er beskrevet nærmere i denne bog:

https://www.gyldendal.dk/produkter/david-berceli/ryst-dig-fri-52417/hæftet-9788702296891

David Bercelis: “Ryst dig fri. Brug TRE-metoden til at forløse stress, spændinger og traumer.” Borgens Forlag under Gyldendal

Bogen er oversat af psykolog Michael Morin Nissen.

Kategorier
Nyheder

Formindsk bekymringer

Tankerne kører af dig selv med alle de store problemer det er. Hvordan kommer det til at gå ? Sker der katastrofer og ubehagelige ting ? Kan jeg klare det ? Er mine kære sikre ? Det er på godt jysk “træls”. Og det gentager sig hele tiden. Du kan ikke gøre noget ved det. Og det er pinagtigt. Giver angst, uro og ubehag. 

Du bekymret dig. 

Ofte er det tanker i form af ord. Men det kan også være billeder. 

Du KAN komme væk fra det på den her måde:

⅓ af din hjerne bruges til at lave noget med billeder. Det er meget kraftfuldt. Brug den mentale kraft. 

Dan et billede af din bekymring. Se det for dit indre øje, som et fantasibillede. Og så lad det glide længere væk, så det bliver mindre og mindre og farverne falmer mere og mere – indti billedet er helt væk. 

Og så Dan et billed af noget du utvistelig er ubekymret glad for. 

Derefter gør noget godt. 

Hvis bekymringen kommer igen – så bare gentag det hele. 

Kategorier
Nyheder

Corona-bekymring

Corona-bekymring

I disse tider er vi alle bekymrede for Corona-virus infektion. Hvordan vil det gå ? Hvornår kommer vi i gang igen ? Hvad skal jeg og min familie gøre for at klare det bedst muligt ?

Vi følger med i nyhederne, hvor der hele tiden er et mylder af Corona-relaterede nyheder. Det er svært at tænke på andet, og det fodrer en angst og en tristhed.

Det er et reelt problem, og så kan tankerne om det også blive for dominerende.

Man kan bekymre sig relevant og man kan bekymre sig overdrevent.

Overdreven bekymring er hvis dine tanker kredser om et bestemt emne i cirkler, ikke rigtig kommer nogle vegne, og du er generet af tankerne, og du synes ikke du kan lade være, så du bliver ved og bliver ved.

2 minutters bekymringstest er en nem lille undersøgelse af om du bekymrer dig.

2-minutters bekymringstest:

Find et stopur frem, stil det på 2 minutter.

Noter dig hvad du tænker på nu.

Start stopuret.

Når det giver alarm så noter hvad du nu tænker på.

Hvis det er det samme du tænker på ved starten, og efter 2 minutter, og det ikke har ændret sig, tankerne er ikke kommet nogle vegne, så er det sandsynligvis en bekymring.

Når du har konstateret det, så kan du beslutte at koncentrere dig om noget andet, og så komme ud af bekymringen.

Lav en eller anden handling, som kræver opmærksomhed her og nu, og så er du ude af bekymringen.

Det kan meget vel være at du gentager at bekymre dig, men så er det bare at gentage proceduren.

Selvfølgelig skal du løse de problemer der er for dig. F.eks. hvordan skal jeg undgå smitte med Corona-virus, og så gøre det der er passende: Holde afstand, ikke hoste på andre, vaske hænder og lignende. Men når du har gjort det så er det mindre bekymrende at foretage sig noget andet, og ikke spekulere mere over det.

Kategorier
Nyheder

Mod depression

Du skal ikke finde dig i at være deprimeret. Det er vigtigt du arbejder imod.

Gør noget ! Bevæg dig, og lav noget du kan finde ud af at lave, og måske noget som du finder fornøjeligt at lave.

Vær sammen med mennesker du kan lide at være sammen med, og vend dine tanker som spejlæg. Se på dem, og hvis de er meget negative, så overvej om du kunne tænke noget andet mere realistisk. Og lad være med at sidde fast i tanker og bekymringer.

Kategorier
Nyheder

Meditation Dit indre spejl.

Meditation Dit indre spejl.

Sæt dig et godt sted, hvor du kan sidde uforstyrret en stund.

Kig ligefremfor dig, uden at se efter noget bestemt. Hold hænderne i ro.

Vrid kroppen rundt til den ene side og kig bagud og opad, mens du holder vejret ude.

Vent.

Og på et tidspunkt vil kroppen trække vejret dybt ind af sig selv. Ret kroppen fremad igen.

Gør det samme til den anden side.

Så sid roligt med lukkede øjne og mentalt kig på dit åndedræt. Måske med et lille smil.

Lad det komme af sig selv.

Og kig på de tanker og billeder der kommer i dit sind.

Og så kig igen på åndedrættet, læg mærke til det, og ikke til tanker og billeder.

Det er dit indre spejl. Du ser hvad du indeholder lige nu. Hvad der optager dig.

Og du sidder ikke fast i det.

Og når du synes det er passende rejser du dig og deltager aktivt i livet, med fornyet balance.