Arbejdsform

I Kognitiv Klinik arbejder jeg med mindfulness, parterapi og hypnoterapi.

Grundlaget for mit terapeutiske arbejde er kognitiv adfærdsterapi. Inden for den ramme anvender jeg forskellige andre forståelser og teknikker, som supplerer den klassiske kognitive terapi.

De to metoder jeg i særdeleshed anvender og er uddannet indenfor er mindfulness og hypnoterapi. Disse metoder er ganske kort beskrevet her – se længere ned for en grundigere beskrivelse i min artikel.

Mindfulness

Mindfulness er et arbejde på at være fuldt opmærksom på alt det, man kan være opmærksom på og ikke “hænge fast” i fx tanker, bekymringer, smerter eller lignende. Et ideal om at lægge lige meget mærke til alt det, der er muligt at lægge mærke til. Ofte vil man arbejde med det i form af meditationer, hvor man tilstræber at skærpe sin opmærksomhed.

Hypnoterapi

I hypnoterapi arbejder man med en fokuseret opmærksomhed, hvor terapeuten foreslår, hvad patienten kan rette sin opmærksomhed imod og patienten kan på den måde ved at styre indholdet af opmærksomheden ændre sine tanker, følelser og adfærd.